Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 6. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5a 5b 6 7 8
Pavlíčková Lenka .. -
Špániková Beáta - - Mzk - - - - - - -
Franková Veronika - - Ris Ris - .. - - - -
Gazurová Daria - - - - - - - - - -
Hánová Iva - - Lip - Ris - Šurl .. .. -
Kovalovská Pavla Kru Kru Kru Kru Kru Kru - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Ristovská Barbara
2 spojeno (Fra) OSE 3.OS (sk1) 314
3 spojeno (Fra) OSE 3.OS (sk1) 314
4 supl. (Han) KLP 2.B 315 do úvazku
Babiánková Zuzana
0 spojeno (Kru) OSN 4.B (OSN1) mim
1 spojeno (Kru) OSN 4.B (OSN1) mim
2 spojeno (Kru) OSN 4.B (OSN1) mim
3 spojeno (Kru) OSN 4.B (OSN1) mim
4 spojeno (Kru) OSN 4.B (OSN1) mim
5a spojeno (Kru) OSN 4.B (OSN1) mim
6 spojeno (Kru) OSN 4.B (OSN1) mim
Farana Wieslaw
0 navíc FYZ 3.ZL (sk2) 114 přespočetná hod.
1 navíc FYZ 3.ZL (sk2) 114 přespočetná hod.
2 odpadá FYZ 3.ZL zrušeno
Kaderka Roman
1 změna FYZ 1.ZL 306
Krupová Monika
0 supl. (Kov) OPE 2.OS (OPE3) mim do úvazku
0 odpadá OSN 4.B (OSN1) změna hodiny
1 supl. (Kov) OPE 2.OS (OPE3) mim do úvazku
1 odpadá OSN 4.B (OSN1) změna hodiny
2 supl. (Kov) OPE 2.OS (OPE3) mim do úvazku
2 odpadá OSN 4.B (OSN1) změna hodiny
3 supl. (Kov) OPE 2.OS (OPE3) mim do úvazku
3 odpadá OSN 4.B (OSN1) změna hodiny
4 supl. (Kov) OPE 2.OS (OPE3) mim do úvazku
4 odpadá OSN 4.B (OSN1) změna hodiny
5a supl. (Kov) OPE 2.OS (OPE3) mim do úvazku
5a odpadá OSN 4.B (OSN1) změna hodiny
6 odpadá OSN 4.B (OSN1) změna hodiny
Kumorková Marie
1 navíc OPZ 1.OS 315 do úvazku
Lipusová Denisa
2 spojeno (Han) AJ 2.B (sk2) sbor
Pšenička Tomáš
1 přesun >> AJ 3.ZL na 2. hod
2 přesun << AJ 3.ZL 203 z 1. hod
Šurlák Tomáš
5b Dozor v jídelně  
Mazurková Darina
2 supl. (Špa) SOM 1.OS 205 přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd
1.OS
1 OPZ 315 navíc Kum
1 SOM odpadá (Pavl)
2 SOM 205 supluje Mzk (Špa)
1.ZL
1 FYZ 306 změna Kad
2.B
2 AJ sk2 sbor spojí Lip (Han)
4 KLP 315 supluje Ris (Han)
2.OS
0 OPE OPE3 mim supluje Kru (Kov)
1 OPE OPE3 mim supluje Kru (Kov)
2 OPE OPE3 mim supluje Kru (Kov)
3 OPE OPE3 mim supluje Kru (Kov)
4 OPE OPE3 mim supluje Kru (Kov)
5a OPE OPE3 mim supluje Kru (Kov)
2.ZL
7 PS odpadá (Han)
3.OS
2 OSE sk1 314 spojí Ris (Fra)
3 OSE sk1 314 spojí Ris (Fra)
3.ZL
0 FYZ sk2 114 navíc Far
1 FYZ sk2 114 navíc Far
1 AJ přesun >> na 6.10. 2. hod
2 AJ 203 přesun << Pse z 1. hod
2 FYZ odpadá (Far)
4.B
0 OSN OSN1 mim spojí Bab (Kru)
1 OSN OSN1 mim spojí Bab (Kru)
2 OSN OSN1 mim spojí Bab (Kru)
3 OSN OSN1 mim spojí Bab (Kru)
4 OSN OSN1 mim spojí Bab (Kru)
5a OSN OSN1 mim spojí Bab (Kru)
6 OSN OSN1 mim spojí Bab (Kru)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou